Prázdninový provoz

 Školka bude mít přerušený provoz od 3.7. do 28.7.2017. Náhradní školy v červenci :

MŠ Kukučínova, MŠ Kaplická, MŠ Trenčínská, MŠ K podjezdu. Žádost o přihlášky si můžete podat ve své třídě.

Prázdninový provoz od 31.7. do 25.8. bude zajišťovat naše školka a školky : Alšovy sady, Na Chodovci a Voráčovská.

Přihlášky na prázdninový provoz  do naší MŠ si  cizí rodiče  vyzvednou ve své kmenové školce a spolu s kopií evidenčního listu přinesou

k zápisu ve dnech : 31.5.a 5.6. vždy od 14:00 do 18:00 hodin v MŠ Fillova.

POZOR:

Zápis na prázdninový provoz do naší školky byl ukončen, školka je zcela zaplněná. Termín zápisu 5.6. se ruší. Informace  o přihláškách na jiné školky otevřené v srpnu, žádejte, prosím, ve Vaší školce.

 

 

Přípravný týden : 28.8. - 31.8.2017

Pouze pro řádně přihlášené děti z naší školky. Přihlášení uskutečněte písemným podáním ve své třídě nejpozději

do 31.5.2017. Děkujeme.