Vracení finanční hotovosti ze SRPMŠ ve školním roce 2019/2020.
 
Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že nebyly vyčerpány peníze ze SRPMŠ pro letošní školní rok, Covid 19 nám nedovolil pořádat plánované akce, bude paní pokladní SRPMŠ p. Benešová vracet nedočerpané peníze, jedná se o 384,- Kč/dítě. Vracet se budou pouze dětem, které v letošním roce (2019/2020) končí docházku. Prosím, obracejte se se svou žádostí přímo na p. Benešovou e-mailem: benesova.deni@email.cz a vždy uveďte číslo účtu, na který Vám má peníze vrátit. Děkujeme.
 
 
 
 
 
 
 
Provoz mateřské školy je obnoven od 25.5.2020
 
 

Organizace provozu naší MŠ od 25.5. do konce června 2020 ( MŠ Fillova)

 

Od 25.5.2020 obnovujeme provoz naší školky včetně provozu školní jídelny. Na základě doporučení MŠMT ze dne 30.4.2020 a k nutné ochraně zdraví dětí, zaměstnanců a rodičů upravujeme provoz takto :

 

 • Hygienické podmínky pro příjem dětí
 • Přijímáme pouze zdravé děti ( bez teploty, rýmy , kašle…), při příchodu v mezidveří bude dětem proveden ranní filtr, nebude brán zřetel na tvrzení rodičů o alergické rýmě – je nutné potvrzení od lékaře, při podezření, že dítěti není dobře budeme měřit teplotu
 • Po převlečení v šatně budou rodiče předávat dítě u schodů , dítě bude odváděno zaměstnancem MŠ do třídy a ihned si umyje po dobu 20 vteřin ruce dezinfekčním mýdlem
 • V prostorách školy a na zahradě roušku dítě nenosí, podmínkou však je, aby roušku mělo pro případ potřeby v uzavřeném sáčku v šatně
 • Není povoleno nošení vlastních hraček
 • Každé dítě si přinese 1 označenou lahvičku, z které bude během dne pít (doplníme), pítko na zahradě nebude k dispozici
 • Při vyzvedávání si rodiče zazvoní na příslušnou třídu a dítě jim následně bude posláno – rodiče čekají pod schody při dodržení bezpečné vzdálenosti od ostatních
 • Připravte pro děti igelitovou tašku pro případ vyzvedávání dítěte ze zahrady, zde bude mít náhradní věci na převlečení domů, šatny budou odpoledne uzavřeny
 • Zvažte prosím návrat nejmladších dětí vzhledem k dlouhé době uzavření školky, mohou nastat komplikace s adaptací.
 • Kolektiv dětí po celou dobu bude stabilní, děti se nebudou navzájem míchat s ostatními třídami a to ani při pobytu na zahradě
 • Pokud si rodič bude přát, aby jeho dítě nosilo po dobu přítomnosti v MŠ roušku, prosíme o dostatečný počet roušek
 • V případě, že dítě bude v průběhu pobytu v MŠ vykazovat jakékoliv příznaky onemocnění, bude rodič povinen po vyzvání neprodleně dítě vyzvednout, do té doby bude dítě v izolaci
 • Děti si během mimořádných opatření nebudou po obědě čistit zuby
 • Organizace předškolního vzdělávání ( není povinné ani pro předškolní děti) : většina aktivit bude probíhat v co nejvyšší míře na školní zahradě

 

Hygienické podmínky pro rodiče

 • Při příchodu rodiče po vstupu na zahradu budou dodržovat 2m rozestupy ( budeme dělat v mezidveří vstupní filtr u každého dítěte + pouze 2 rodiče v každé šatně, z hygienických důvodů nebude možné urychlit ranní příchod do MŠ , počítejte s delší časovou prodlevou )
 • Provoz příchodu je prodloužen od 6:30 hodin do 9:00 hodin
 • Rodiče při příchodu přinesou vyplněné čestné prohlášení – ke stažení zde, pokud dítě bude chybět více než týden tak ho vyplní znovu  

            cestne-prohlaseni-edit.docx

 • Rodič nebo jiná doprovázející osoba může vstoupit do budovy pouze s rouškou a to na dobu nezbytně dlouhou
 • Každý dospělý, který vstoupí do budovy, použije desinfekci na ruce- vlevo za vchodovými dveřmi
 • Rodič je povinen nahlásit ihned změnu zdravotního stavu dítěte, zejména jedná-li se o respirační onemocnění
 • Rodiče se mohou pohybovat v rozestupech pouze ve vstupní chodbě a šatnách, je zakázáno vstupovat do dalších prostor školky ( kuchyň, třídy..)
 • Při podezření na nákazu COVID – 19 jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit
 • Můžete i nadále využívat  OČR

Důležité informace :

 • Původně plánované aktivity ( výlety, soutěže k MDD) neproběhnou, rozloučení s předškoláky bude pouze v rámci třídy v dopoledních hodinách bez přítomnosti rodičů
 • KROUŽKY : za neodučené hodiny budou rodičům vráceny peníze jednotlivými agenturami na jejich účty
 • ŠKOLNÉ : pokud dítě nebude docházet ani jeden den v měsíci, školné neplatí

Školné za květen : 156,- Kč, polodenní : 38,- Kč

Školné za červen: 595,- Kč, polodenní : 396,- Kč.

 

 • Hygienická opatření při provozu školy
 • Doporučujeme rodičům zvážit umístění svého dítěte do MŠ vzhledem k rizikovým faktorům ( viz Čestné prohlášení)
 • Častější větrání tříd a šaten ( nejméně 1x za hodinu)
 • Zahradní toalety a umývárna bude dětem k dispozici pod dohledem učitelů, budou opatřeny jednorázovými ručníky a bude zde častější úklid a dezinfekce
 • Třídy budou důkladně čištěny několikrát denně – dezinfekce povrchů předmětů (hračky, kliky, světla, zábradlí, zvonky, WC, umyvadla…), budou používány jednorázové ručníky a desinfekční mýdla, koše budou průběžně vynášeny, nejméně 1x denně
 • Stravování : školní jídelna bude v provozu za zvýšených hygienických podmínek
 • Jídlo připravují na stolky pouze kuchařky a to včetně příborů, sklenic a hrnků, děti samy na jídlo a nádobí nesahají, přídavky vydávají kuchařky
 • Při přípravě jídel a při vydávání se budou dodržovat zvýšená hygienická pravidla
 • Provozní zaměstnanci budou nosit roušky
 • Učitelé roušky nenosí v budově a dopoledních hodinách na zahradě

 

 

 

 

 

 

 

.::Aktuální informace

 

E-MAILOVÁ ADRESA MŠ :ms-fillova@seznam.cz

E-mailová adresa na paní hospodářku ( stravné, školné) :

hubinova@centrum.cz ( při kontaktu prosím vždy uveďte jméno dítěte a školku)

 Pracovní doba p. hospodářky v naší MŠ : úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00 h.

 

 

 

  Školné 2020/2021:

*celodenní docházka = 660,- Kč/měsíc

* polodenní školné = 440,- Kč / měsíc

*číslo účtu MŠ 2000849329/0800

Stravné 2020/21:

*děti 3-6 let = 858,- kč/měsíc

*děti 7 let = 924,- kč/měsíc

 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2019/2020:

 

*Pondělí = sportovky : 15:00 - 15:45  

*Úterý =  kytara - z důvodu malého počtu přihlášených dětí se kroužek kytary pro letošní školní rok neotvírá.

angličtina 15:00 - 16:00 (2 skupiny á 30min.)

logopedie : 14:00 - 15:00

*Středa = keramika 12:30 - 13:30 (třída Rosničky)

13:30 - 14:30 (třída Borůvky)

tanečky : 15:00 - 15:45

  * Čtvrtek =  fotbal 12:45 - 13:30 (předškolní třídy) - v ZŠ Poláčkova

angličtina 15:00 - 16:00

 Program "Mezi námi - přečti"  - senioři se stávají "pohádkovými" babičkami a dědečky a chodí každý týden číst do mateřských škol. Naše školka se do tohoto programu zapojila 20.3.2017, přivítali jsme mezi námi "naší pohádkovou babičku" paní Naděždu .

 

                          

         sněženky.jpg

 

         

     

                          

 

 

 

 

                               

 

                           

 

 

 

 

 

                                                       

   

                              

 

 

 

                         

                                         

 

                                                      

 Legislativní označování alergenů zde: Alergeny

 ..