Od 18.3.2020 je MŠ UZAVŘENA do odvolání!

Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4

 
Městská část Praha 4 dnes vyslovila souhlas s přerušením provozu ve všech mateřských školách, které zřizuje, a to od zítřka 18. března 2020 do odvolání. Toto opatření navazuje na vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky a bylo přijato na základě minimálního zájmu o umístění dětí do předškolního zařízení a v souladu s § 3 odst. 2, vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.
 
Zároveň s tím požádala městská část Praha 4 o zajištění provozu v mimořádném režimu v následujících mateřských školách:
  • Mateřská škola, Praha 4, 4 PASTELKY, Sedlčanská 4 (objekt Plamínkové 2)
  • Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2
  • Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309
  • Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3/2923
  • Mateřská škola, Praha 4, Jitřní 2/424
Provoz v těchto mateřských školách se zajišťuje rovněž na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 219, podle něhož je primárně určen pro výkon nezbytné péče o děti ve věku předškolního vzdělávání, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníky ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickým pracovníky určené školy. Dále je určen pro děti (přihlášené k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4) samoživitelů a zaměstnaných rodičů, jejichž péči není možno ze strany zákonných zástupců zajistit jiným způsobem.
 
 Pozor změna :
Školné za březen Vám bude vráceno na účty po skončení přerušeného provozu.  
V případě, že byste požadovali vrácení ihned začátkem dubna, pište své žádosti výhradně naší p. hospodářce na e-mail : hubinova@centrum.cz, kde uveďte jméno dítěte a školku, do které dochází. Alikvótní část školného za měsíc březen : 270,- Kč, polodenní děti : 180,- Kč.
Za měsíc duben zatím školné neposílejte, na další měsíce platbu upřesníme na našem webu. Děkujeme za pochopení.

 

Žádost o vystavení OČR posílejte prosím e-mailem na adresu školky :

ms-fillova@seznam.cz ,  v žádosti uvedete : jméno a příjmení dítěte, rodné číslo,  v jakém jste vztahu k dítěti ( matka, otec, poručník...) a podepíšete celým jménem. Prosím, uveďte datum, od kterého budete ošetřovné potřebovat. MŠ může prokazatelně vydávat potvrzení pouze oprávněným osobám. Školka Vám vyplní Žádost o ošetřovné (část "A") a odešle zpět na Váš e-mail. Žadatel doplní část "B" a  předá svému zaměstnavateli. V případě nejasností volejte viz níže.

Vážení rodiče a ostatní volající, od dnešního dne tj. 17.3.2020 prosíme, abyste při kontaktu se školkou používali výhradně volání na služební mobil školky : 776 614 457 nebo ředitelky : 774 614 458. Děkujeme za pochopení.

 

 

.::Aktuální informace

 Pozor nové info v záložce prázdninový provoz - od 16.3.2020

E-MAILOVÁ ADRESA MŠ :ms-fillova@seznam.cz

E-mailová adresa na paní hospodářku ( stravné, školné) :

hubinova@centrum.cz ( při kontaktu prosím vždy uveďte jméno dítěte a školku)

 Pracovní doba p. hospodářky v naší MŠ : úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00 h.

 

 

 Všechny kroužky jsou do konce přerušení provozu školky zrušeny.

  Školné 2019/2020:

*celodenní docházka = 595,- Kč/měsíc

* polodenní školné = 396,- Kč / měsíc

*číslo účtu MŠ 2000849329/0800

Stravné 2018/19:

*děti 3-6 let = 792,- kč/měsíc

*děti 7 let = 858,- kč/měsíc

 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2019/2020:

 

*Pondělí = sportovky : 15:00 - 15:45  

*Úterý =  kytara - z důvodu malého počtu přihlášených dětí se kroužek kytary pro letošní školní rok neotvírá.

angličtina 15:00 - 16:00 (2 skupiny á 30min.)

logopedie : 14:00 - 15:00

*Středa = keramika 12:30 - 13:30 (třída Rosničky)

13:30 - 14:30 (třída Borůvky)

tanečky : 15:00 - 15:45

  * Čtvrtek =  fotbal 12:45 - 13:30 (předškolní třídy) - v ZŠ Poláčkova

angličtina 15:00 - 16:00

 Program "Mezi námi - přečti"  - senioři se stávají "pohádkovými" babičkami a dědečky a chodí každý týden číst do mateřských škol. Naše školka se do tohoto programu zapojila 20.3.2017, přivítali jsme mezi námi "naší pohádkovou babičku" paní Naděždu .

 

                          

         sněženky.jpg

 

         BŘEZEN 2020

 

     2.- 6.3. - Konzultační hodiny tř.Jahůdky

    4.3. - Akce pro děti v ZŠ Poláčkova

    6.3. - Návštěva knihovny tř. Borůvky

    9.-10.3. - Konzultační hodiny tř. Borůvky

    13.3. - Na návštěvě v Broučkově v 9:30

                         snezenka.png 

 

 

 

 

                               

 

                           

 

 

 

 

 

                                                       

   

                              

 

 

 

                         

                                         

 

                                                      

 Legislativní označování alergenů zde: Alergeny

 ..