Drobečková navigace

Úvod > Aktuální informace

 Vážení rodiče,

z důvodu nařízení vlády ze dne 26.2.2021, krizové opatření č.200, je naše školka od 1.3. 2021 do odvolání pro běžný provoz uzavřena. 

 Od 12.4.2021 je školka otevřená pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání ( předškoláci), popř. děti IZS naší školky. Rodiče předškoláků obdrželi veškeré informace k nástupu do školky a testování do svých třídních e-mailů do 8.4.2021.

 

Testování na přítomnost viru COVID-19 ve školách

Přítomnost dětí, žáků a studentů ve školách je s účinností od 12. 4. 2021 podmíněno podstoupením neinvazivního preventivního antigenního testu (ve stanovené frekvenci) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. dubna 2021).

Možnosti testování

 1. Ve školách
 • Neinvazivní testovací sadou, kterou škola obdržela centrálně ze státních hmotných rezerv. Test si dítě provádí samo vatovou tyčinkou z přední části nosu. Možná je asistence rodiče nebo osoby, kterou rodiče pověří.

 

 • Možná je asistence rodiče nebo osoby, kterou rodiče pověří. Před využitím této možnosti doporučujeme s předstihem konzultovat s ředitelem školy.

 

 1. U poskytovatelů zdravotních služeb
 • Absolvování antigenního nebo RT-PCR testu u provozovatel zdravotních služeb. Výsledek testu nesmí být při příchodu do školy starší 48 hodin.

MČ Praha 4 jedná se společností Medicom o možnosti testování neinvazivní metodou stěrem z úst v předem stanovených časech a  prostorách.

Testovat se nemusí osoby, které již onemocnění COVID-19 prodělaly, absolvovaly izolaci dle platného mimořádného opatření MZ a neuplynulo více než 90 dní od prvního pozitivního antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Tuto skutečnost je nutné prokázat potvrzením od lékaře, zprávou z laboratoře apod.

Podrobné informace o provozu škol a testování naleznete na webu MŠMT: Informace k provozu škol od 12. dubna 2021, MŠMT ČR (msmt.cz).

Pokud se dítě testování nezúčastní, popř. pokud nespadá do kategorie výjimek, nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání. Škola eviduje takovou absenci jako omluvenou, nemá ale povinnost zajistit dítěti distanční vzdělávání. Poskytne přiměřenou formu podpory jako při běžné nepřítomnosti dítěte ve škole.

 

 

V případě dotazů nebo omlouvání dítěte volejte:

pevnou linku školky: 241 44 22 35 (6:30 - 17:00 h.)

nebo na služební mobil školky : 776 614 457 ( 6:30-17:00h.)

nebo ředitelku školky :  tel.: 774 614 458 

 e-mailová adresa školky : ms-fillova@seznam.cz

 vloženo 1.3.2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------                                    - OČR již nevystavuje MŠ, stáhnete si ho na stránkách PSSZ

( www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informace pro rodiče MŠ Fillova

Předpis školného na měsíc duben 2021 : školné prosím neplaťte. Školné srovnáme podle situace až  za měsíc květen popř. červen 21, bude Vám odečtena poměrná část za březen a popř. dopočítány dny ze duben, květen  podle skutečnosti.                       vloženo 23.3.2021    

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 Pro větší ochranu zdraví dětí a personálu před nákazou Covid-19 jsou třídy pravidelně desinfikovány UV lampou a ozónem.
 
Vloženo 16.10.2020

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organizace provozu naší MŠ od 1.3.2021

 • Hygienické podmínky pro příjem dětí
 • Přijímáme pouze zdravé děti ( bez teploty, rýmy , kašle…),pokud dítě trpí alergickou rýmou – je nutné potvrzení od lékaře
 • Po převlečení v šatně budou rodiče předávat dítě u dveří do třídy a nebudou do ní vstupovat.  
 • Dítě si ihned důkladně umyje  ruce dezinfekčním mýdlem. 
 • V prostorách školy a na zahradě roušku dítě nenosí, podmínkou však je, aby dítě  mělo roušku pro případ potřeby v uzavřeném sáčku v šatně.  Rodiče budou mít nasazen respirátor již při vstupu do školky.
 • Doporučujeme nenosit vlastní hračky ( v období od 1.3.-19.3.21 jedna malá osobní hračka povolena).  
 • Každé dítě si přinese 1 označenou lahvičku, z které bude během dne pít (doplníme). 
 • Při vyzvedávání si rodiče zazvoní na příslušnou třídu a pro dítě si dojde ke dveřím třídy.
 • Pokud si rodič bude přát, aby jeho dítě nosilo po dobu přítomnosti v MŠ roušku, prosíme o dostatečný počet roušek.
 • V případě, že dítě bude v průběhu pobytu v MŠ vykazovat jakékoliv příznaky onemocnění, bude rodič povinen po vyzvání neprodleně dítě vyzvednout, do té doby bude dítě v izolaci.
 •  
  Organizace předškolního vzdělávání pro děti, které plní povinnou předškolní docházku : v případě uzavření předškolních tříd nebo bude-li chybět většina dětí ve třídě z důvodu Covid -19 nebo bude vyhlášen nouzový (krizový) stav a popř. školka uzavřena, bude výuka probíhat přes emaily jednotlivých rodičů - vždy 1x týdně.

Hygienické podmínky pro rodiče

 • Při příchodu do školky musí rodiče  nosit respirátor, žádáme , abyste dodržovali rozestupy v šatnách a na chodbě a používali desinfekci v mezidveří školky
 • Doba příchodu  do MŠ je od 6:30 hodin do 8:30 hodin, od 1.3. - 19.3.21 do 9:00 hodin.
 • Rodiče při prvním příchodu do MŠ v období 1.3. - 19.3.21 budou vyplňovat potřebnou dokumentaci   (počítejte s malým zdržením)  

            Rodič je povinen ihned nahlásit  změnu zdravotního stavu dítěte, zejména jedná-li se o respirační onemocnění

 • Při podezření na nákazu COVID – 19 jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit
 • Důležité informace pro rodiče MŠ Fillova :
 • Původně plánované aktivity s dětmi a rodiči ( polodenní výlety, divadla, ekologické centrum, schůzky,  apod.) se zatím konat nebudou. V případě zlepšení situace Vás budeme včas informovat.. Náhradou budou mimořádné akce ve třídách v dopoledních hodinách pouze  s dětmi. 
 • KROUŽKY : jsou pozastaveny, pravděpodobně se v letošním školním roce neuskuteční ( další informace podáme dle situace).

 

 • Hygienická opatření při provozu školy
 • Častější větrání tříd a šaten ( nejméně 1x za hodinu)
 • Zahradní toalety a umývárna bude dětem k dispozici pod dohledem učitelů, budou opatřeny jednorázovými ručníky a bude zde častější úklid a dezinfekce
 • Třídy budou důkladně čištěny několikrát denně – dezinfekce povrchů předmětů (hračky, kliky, světla, zábradlí, zvonky, WC, umyvadla…), děti budou používat látkové ručníky a desinfekční mýdla, koše budou průběžně vynášeny, nejméně 1x denně
 • Stravování : školní jídelna bude v provozu za zvýšených hygienických podmínek
 • Jídlo připravují na stolky pouze kuchařky a to včetně příborů, sklenic a hrnků, děti samy na jídlo a nádobí nesahají, přídavky vydávají kuchařky
 • Při přípravě jídel a při vydávání se budou dodržovat zvýšená hygienická pravidla
 • Čištění zubů zatím probíhat nebude, děti si budou po obědě vyplachovat ústa 

 

 Pokyny a pravidla budou průběžně doplňována, popř. změněna vzhledem k situaci v ČR a nařízení MZ a MŠMT.

 

 

.::Aktuální informace

 

E-MAILOVÁ ADRESA MŠ :ms-fillova@seznam.cz

E-mailová adresa na paní hospodářku ( stravné, školné) :

hubinova@centrum.cz ( při kontaktu, prosíme, vždy uveďte jméno dítěte a školku)

 Pracovní doba p. hospodářky v naší MŠ : úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00 

 

 

 

  Školné 2020/2021:

*celodenní docházka = 660,- Kč/měsíc

* polodenní školné = 440,- Kč / měsíc

*číslo účtu MŠ 2000849329/0800

Stravné 2020/21:

*děti 3-6 let = 858,- Kč/měsíc

*děti 7 let = 924,- Kč/měsíc

 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2020/2021: 

 Kroužky jsou pro školní rok 2020/2021 zrušeny. Rodičům budou fa Astarea a Kamarád na jejich účty vráceny peníze za zaplacené kurzovné.

vloženo 17.3.2021

Pondělí = sportovky : 15:00 - 16:30 - dvě skupiny á 45 minut , začínáme  v pondělí 5.10.2020

                = výtvarný kroužek : 13:30 - 14:15 jedna skupina, začínáme v pondělí 5.10.2020   

*Úterý =  angličtina 15:00 - 16:00 (2 skupiny á 30min.), 15:00 - 15:30 začátečníci, 15:30 - 16:00 pokročilí, začínáme v úterý 13.10.2020

logopedie : 13:30 - 14:15, začínáme v úterý 6.10.2020

*Středa = keramika :

1. skupina 12:30 - 13:30 (třída Rosničky)

2. skupina 13:30 - 14:30 (třída Borůvky)

začínáme od února 2021, termín první hodiny upřesníme

tanečky : 15:00 - 15:45, začínáme ve středu 7.10.2020

  * Čtvrtek =  fotbal 13:00 - 13:45 (předškolní třídy) - v ZŠ Poláčkova, začínáme  ve čtvrtek 1.10.2020

angličtina 15:00 - 16:00 viz úterý

 Program "Mezi námi - přečti"  - senioři se stávají "pohádkovými" babičkami a dědečky a chodí každý týden číst do mateřských škol. Naše školka se do tohoto programu zapojila 20.3.2017, přivítali jsme mezi námi "naší pohádkovou babičku" paní Naděždu . Tato akce je do konce šk. roku zrušena.

      zima ptáčci.jpg

    Duben

 

program PROXIMA pro Rosničky a Borůvky bude pokračovat po otevření školky, termíny upřesníme.

-17.2. - Prevence proti šikaně - uskutečněno

- Správná výživa (  termín středa 21.4.21)

- Nebezpečí od cizích lidí  (středa 28.4.21)

- Rozpoznávání a zvládání emocí ( středa 5.5.21)

Karneval v maskách - uskutečníme 1.6.2021 na Den dětí, masopustní karneval, který se měl konat  2.3.dopoledne rušíme.

23.3. - Screenink školní zralosti se neuskuteční. Prosíme rodiče dětí, kteří uvažují o odkladu školní docházky svého dítěte, aby se obraceli přímo na paní psycholožku Mgr. Skřivánkovou, tel.: 267 997 021 nebo 267 997 020.

Vzhledem k situaci jsou akce s rodiči do konce školního roku zrušeny.

 

 sněhulák.jpg

 Legislativní označování alergenů zde: Alergeny