Drobečková navigace

Úvod > Aktuální informace

 

 

Od dnešního dne (12.1.2021) si můžete ve svých třídách vyzvedávat potvrzení o slevě na daních za školné roku 2020.

Upozorňujeme, že úlevu na daních si může uplatňovat pouze jeden z rodičů.

 

 

Aktuální informace

 

 
 Pro větší ochranu zdraví dětí a personálu před nákazou Covid-19 jsou třídy pravidelně desinfikovány UV lampou a ozónem.
 
Vloženo 16.10.2020

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Oznamujeme přerušení provozu naší MŠ ve dnech 23.12. až 31.12.2020.

Viz odkaz zde: vánoční prázdniny.pdf

 vloženo 19.10.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organizace provozu naší MŠ od 1.9.2020

 • Hygienické podmínky pro příjem dětí
 • Přijímáme pouze zdravé děti ( bez teploty, rýmy , kašle…),pokud dítě trpí alergickou rýmou – je nutné potvrzení od lékaře
 • Po převlečení v šatně budou rodiče předávat dítě u dveří do třídy a nebudou do ní vstupovat.  Výjimku mají rodiče nových dětí, kteří se dohodnou s učitelkami na adaptaci.
 • Dítě si ihned důkladně umyje  ruce dezinfekčním mýdlem. 
 • V prostorách školy a na zahradě roušku dítě nenosí, podmínkou však je, aby dítě  mělo roušku pro případ potřeby v uzavřeném sáčku v šatně.  Rodiče budou mít nasazenou roušku již při vstupu do školky.
 • Doporučujeme nenosit vlastní hračky   
 • Každé dítě si přinese 1 označenou lahvičku, z které bude během dne pít (doplníme) 
 • Při vyzvedávání si rodiče zazvoní na příslušnou třídu a pro dítě si dojde ke dveřím třídy
 • Pokud si rodič bude přát, aby jeho dítě nosilo po dobu přítomnosti v MŠ roušku, prosíme o dostatečný počet roušek
 • V případě, že dítě bude v průběhu pobytu v MŠ vykazovat jakékoliv příznaky onemocnění, bude rodič povinen po vyzvání neprodleně dítě vyzvednout, do té doby bude dítě v izolaci
 •  
  Organizace předškolního vzdělávání pro děti, které plní povinnou předškolní docházku : v případě uzavření předškolních tříd nebo bude-li chybět většina dětí ve třídě z důvodu Covid -19 nebo bude vyhlášen nouzový (krizový) stav a popř. školka uzavřena, bude výuka probíhat přes emaily jednotlivých rodičů - upřesníme na konzultačních hodinách v září 2020

Hygienické podmínky pro rodiče

 • Při příchodu do školky musí rodiče  nosit roušku, žádáme , abyste dodržovali rozestupy v šatnách a na chodbě a používali desinfekci v mezidveří školky
 • Doba příchodu  do MŠ je od 6:30 hodin do 8:30 hodin
 • Rodiče při příchodu nemusí předkládat čestné prohlášení  

            Rodič je povinen ihned nahlásit  změnu zdravotního stavu dítěte, zejména jedná-li se o respirační onemocnění

 • Při podezření na nákazu COVID – 19 jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit
 • Důležité informace :
 • Původně plánované aktivity s dětmi a rodiči ( polodenní výlety, divadla mimo MŠ, ekologické centrum, schůzky, Drakiáda, Lampionový průvod, vánoční dílny apod.) se do konce kalendářního roku konat nebudou. Náhradou budou mimořádné akce ve třídách v dopoledních hodinách pouze  s dětmi. 
 • KROUŽKY : pokud se situace nezmění jsou plánovány od října 2020.

 

 • Hygienická opatření při provozu školy
 • Častější větrání tříd a šaten ( nejméně 1x za hodinu)
 • Zahradní toalety a umývárna bude dětem k dispozici pod dohledem učitelů, budou opatřeny jednorázovými ručníky a bude zde častější úklid a dezinfekce
 • Třídy budou důkladně čištěny několikrát denně – dezinfekce povrchů předmětů (hračky, kliky, světla, zábradlí, zvonky, WC, umyvadla…), děti budou používat látkové ručníky a desinfekční mýdla, koše budou průběžně vynášeny, nejméně 1x denně
 • Stravování : školní jídelna bude v provozu za zvýšených hygienických podmínek
 • Jídlo připravují na stolky pouze kuchařky a to včetně příborů, sklenic a hrnků, děti samy na jídlo a nádobí nesahají, přídavky vydávají kuchařky
 • Při přípravě jídel a při vydávání se budou dodržovat zvýšená hygienická pravidla
 • Čištění zubů zatím probíhat nebude, děti si budou po obědě vyplachovat ústa 

 

 Pokyny a pravidla budou průběžně doplňována, popř. změněna vzhledem k situaci v ČR a nařízení MZ a MŠMT.

 Vloženo 24.8.2020, oprava ( tučné písmo) vložena 31.8.2020

 

.::Aktuální informace

 

E-MAILOVÁ ADRESA MŠ :ms-fillova@seznam.cz

E-mailová adresa na paní hospodářku ( stravné, školné) :

hubinova@centrum.cz ( při kontaktu, prosíme, vždy uveďte jméno dítěte a školku)

 Pracovní doba p. hospodářky v naší MŠ : úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00 

 

 

 

  Školné 2020/2021:

*celodenní docházka = 660,- Kč/měsíc

* polodenní školné = 440,- Kč / měsíc

*číslo účtu MŠ 2000849329/0800

Stravné 2020/21:

*děti 3-6 let = 858,- Kč/měsíc

*děti 7 let = 924,- Kč/měsíc

 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2020/2021: 

 Kroužky jsou do odvolání pozastaveny.

*Pondělí = sportovky : 15:00 - 16:30 - dvě skupiny á 45 minut , začínáme  v pondělí 5.10.2020

                = výtvarný kroužek : 13:30 - 14:15 jedna skupina, začínáme v pondělí 5.10.2020   

*Úterý =  angličtina 15:00 - 16:00 (2 skupiny á 30min.), 15:00 - 15:30 začátečníci, 15:30 - 16:00 pokročilí, začínáme v úterý 13.10.2020

logopedie : 13:30 - 14:15, začínáme v úterý 6.10.2020

*Středa = keramika :

1. skupina 12:30 - 13:30 (třída Rosničky)

2. skupina 13:30 - 14:30 (třída Borůvky)

začínáme od února 2021, termín první hodiny upřesníme

tanečky : 15:00 - 15:45, začínáme ve středu 7.10.2020

  * Čtvrtek =  fotbal 13:00 - 13:45 (předškolní třídy) - v ZŠ Poláčkova, začínáme  ve čtvrtek 1.10.2020

angličtina 15:00 - 16:00 viz úterý

 Program "Mezi námi - přečti"  - senioři se stávají "pohádkovými" babičkami a dědečky a chodí každý týden číst do mateřských škol. Naše školka se do tohoto programu zapojila 20.3.2017, přivítali jsme mezi námi "naší pohádkovou babičku" paní Naděždu .

      sněhuláci.jpg

    LEDEN

 

 

Vzhledem k situaci jsou kroužky a akce do odvolání zrušeny.

 

 tučňáci.jpg

 Legislativní označování alergenů zde: Alergeny