Drobečková navigace

Úvod > Organizace školy

Organizace školy

 

   Organizace provozu naší MŠ od 4.9.2023

 • Hygienické podmínky pro příjem dětí
 • Přijímáme pouze zdravé děti ( bez teploty, rýmy , kašle…),pokud dítě trpí alergickou rýmou – je nutné potvrzení od lékaře.
 • Rodiče jsou povinni hlásit každou změnu zdravotního stavu dítěte a jsou plně zodpovědní za zdraví svého dítěte .
 • Po převlečení v šatně budou rodiče předávat dítě u dveří do třídy a nebudou do ní vstupovat, výjimku mají rodiče nově nastupujících dětí a to po dobu nezbytně nutnou - adaptace dětí.                                                                                                                                          
 • Dítě si ihned důkladně umyje  ruce  mýdlem. 
 •  Doporučujeme nenosit vlastní hračky .  
 • Každé dítě si denně nosí 1 označenou lahvičku, z které bude během dne pít (doplníme). 
 • Při vyzvedávání si rodiče zazvoní na příslušnou třídu a pro dítě si dojde ke dveřím třídy.
 • V případě, že dítě bude v průběhu pobytu v MŠ vykazovat jakékoliv příznaky onemocnění, je rodič povinen na vyzvání  dítě neprodleně vyzvednout.
   

Hygienické podmínky pro rodiče

 • Nošení respirátoru v prostorách školky je na uvážení každého rodiče.                                                    
 • Doporučujeme používat dezinfekci v mezidveří školky.
 • Doba příchodu  do MŠ je od 6:30 hodin do 8:30 hodin.
 • Prosíme, abyste se zbytečně nezdržovali v prostorách školky a školní zahrady.

 

 • Hygienická opatření při provozu školy
 • Pravidelné větrání tříd a šaten dle běžného režimu .
 • Zahradní toalety a umývárna jsou dětem k dispozici pod dohledem učitelů, jsou opatřeny jednorázovými ručníky a je zajištěn jejich pravidelný úklid a dezinfekce.
 • Třídy jsou pravidelně  čištěny  a dezinfikovány dle běžného režimu, děti  používají látkové ručníky a desinfekční mýdla.
 • Stravování : školní jídelna je  v provozu za běžných hygienických podmínek.
 • Jídlo připravují na stolky paní  kuchařky a to včetně příborů, sklenic a hrnků, starší děti se v přiměřené míře obsluhují samy, přídavky vydávají kuchařky.
 • Při přípravě jídel a při vydávání se dodržují obecně stanovená hygienická pravidla.
 • Čištění zubů  neprobíhá, děti si  po obědě vyplachují ústa.