Drobečková navigace

Úvod > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Městská část Praha 4

Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání a stravování.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ a Jídelna

Organizační struktura 

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11,
  Fillova 11/1084,
  Praha 4 - Krč

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11,
  Fillova 11/1084,
  Praha 4 - Krč

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  6:15 - 17:30

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 241 442 235
  mobilní telefon: +420 776 614 457

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.msjsk.jicin.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11,
  Fillova 11/1084,
  Praha 4 - Krč

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny 

  ms-fillova@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  267mc3h

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2000849329/0800

6. IČO

6138 4631

7. DIČ

 Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ms-fillova@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 267mc3h

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Fillova, Fillova 11/1084, Praha 4 - Krč

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Fillova poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.