Provoz v době hlavních prázdnin  7.+ 8.2020 : 

 naše školka bude mít přerušený provoz v termínu od 1.7. do 31.7.2020

náhradní školka pro oblast Budějovická : MŠ Kaplická v termínu od 1.7. - 31.7.2020

 

 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

z důvodu mimořádné situace v souvislosti se šířící se epidemií koronaviru

je pravděpodobné, že mnoho z Vás, s ohledem na snahu o eliminaci zdravotních

rizik, přistoupí k péči o dítě v domácím prostředí (dovolená, „ošetřovné“,

neplacené volno). Lze předpokládat, že v důsledku této situace pro Vás nastane

nemalý problém se zabezpečením dohledu nad dětmi v době letních prázdnin.

Z důvodu této mimořádné situace Městská část Praha 4 přistoupila k rozhodnutí

o změně v organizaci prázdninového provozu v měsíci srpnu 2020. Původně

plánovaný letní kemp v objektech MŠ 4 pastelky (objekt Sedlčanská) a Krčské

mateřské školy (objekt Tajovského) v termínech od 3. – 7. 8. a 10. 14. 8. 2020

se nahrazuje provozem v běžném režimu v těchto mateřských školách:

Mateřská škola Trojlístek (objekt Točitá)

Mateřská škola Jílovská

Mateřská škola Fillova

Uvedené MŠ budou otevřeny od 3. 8. do 28. 8. 2020. Přihlášky si můžete

vytisknout na webu svých kmenových MŠ. Vyplněné přihlášky k prázdninovému

provozu v měsíci srpnu předáte do 15. 4. včetně, v kmenové MŠ. Tento termín je

i termínem pro odevzdání přihlášek k prázdninovému provozu v měsíci červenci

2020.

! Tímto se ruší termín 19. 3. 2020 k zápisu do prázdninového provozu na měsíc

červenec v MŠ Voráčovská, MŠ Na Chodovci, Škola Kavčí hory (objekt Kaplická),

ZŠ a MŠ Sdružení (objekt Družstevní ochoz), MŠ Mezivrší a v MŠ Němčická.

Současně se ruší plánovaná realizace letních prázdninových sportovních kempů.

Veškeré písemnosti k nim pozbývají platnosti!

Věříme, že výše uvedená opatření, tj. zajištění prázdninového provozu po celé

letní prázdniny, Vám pomohou v rozhodování při řešení aktuální situace.

V Praze dne 13. 3. 2020

vloženo 16.3.2020 

 Přihláška k prázdninovému provozu.doc

Info pro rodiče MŠ Fillova : vyplněné přihlášky na prázdninový provoz v srpnu do naší školky posílejte elektronicky na náš e-mail ms-fillova@seznam.cz do 15.4.2020 nebo v zalepené obálce vhazujte do schránky MŠ u vchodových vrátek do stejného data. Děkujeme.